Vinter Roreglement§1

Reglementet for vinterroning er en tilføjelse til det altid gældende roreglement for Bagsværd Roklub

§2

Roning i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende retningslinjer.

§3

Al udøvelse af vinterroning skal ske på Bagsværd Sø. Vinterroning skal ske under hensyntagen til de forbundne risici: vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder, m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt.

§4

Vinterroning kan kun udøves af frigivne medlemmer der er mindst 15 år.

     4.1 Frigivne roere under 18 år skal have en værges skriftlige tilladelse til at udøve vinterroning i de bådtyper træneren finder forsvarligt.

     4.2 Medlemmer kan ikke frigives fra standerstrygning t.o.m. standerhejsning.

§5

Medlemmer kan dyrke vinterroning afhængigt af alder og erfaringsniveau:

     5.1 Junior B’ere må dyrke vinterroning i 2x, 4-(+), 4x(+) og 8+.

     5.2 Junior A’ere og ældre må dyrke vinterroning i enhver bådtype efter aftale og evne efter den relevante træner eller rochefs skøn.

     5.3 Bestyrelsen kan give dispensation til at fravige aldersbegrænsningen i særlige tilfælde.

§6

Under vinterroning skal samtlige roere være iført en passende CE godkendt rednings- eller svømmevest uanset bådtype, vejrforhold eller afstand til land eller følgebåd.

§7

Vinterroning kan dyrkes med og uden motorbåd afhængigt af bådtype:

     7.1 Vinterroning i 1x, 2- og 2x kan dyrkes såfremt der er en motorbåd i farvandet.

     7.2 Vinterroning i 4-(+), 4x(+), 8+, gigbåde og inriggere kan dyrkes såfremt mandskabet ikke er alene i farvandet.

§8

Under vinterroning skal der medbringes telefon i hver båd, kravet anses for opfyldt hvis en motoriseret Bagsværd træner følgebåd har telefon ombord og er mindre end 200m fra robådene.

§9

Hvert år skal medlemmer der ønsker at dyrke vinterroning læse opslaget om sikker færdsel på Bagsværd Sø og registrere sig som vinterroer, samt tilkendegive at have læst opslaget og reglementet for vinterroning og forstået de med vinterroning forbundne risici.

     9.1 Opslaget udføres af sportschefen og godkendes af bestyrelsen. 

     9.2 Opslaget og registreringen som vinterroer skal være tilgængelig for alle klubbens medlemmer.


Bestyrelsen, den 29. oktober 2022.


Sikker færdsel på Bagsværd Sø

 • Følg altid trafikkens retning som angivet på kortet over søen. Ro f.eks. aldrig fra klubben og direkte ned mod mål eller fra klubben og direkte ud mod banerne.
 • Roning i retningen fra start mod mål skal foregå på bane 1-4.
 • Langs banerne på den side der vender over mod klubben er der en 5 meter bred bane (bane 0), der ikke må benyttes med undtagelse af start- og målområdet.
 • Se dig godt for før du krydser banerne. Både som krydser har altid vigepligt for bådene på banerne. Bemærk at der på bane 5 og 6, som er forbeholdt kano og kajak, bliver roet i begge retninger. Vælg altid den korteste vej – dvs. aldrig på skrå.
 • Bliver man indhentet af en båd som ror i samme bane, er det altid den som bliver indhentet der skal skifte bane. 
 • Råb op hvis du er i en farlig situation.­­

 Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse

Mellem standerstrygning og standerhejsning skal du huske at være opmærksom på:

 • Om du har en aftale om at dyrke vinterroning med din træner eller rochef.
 • Om du har du husket at registrere dig som vinterroer.
 • Om alle i din båd bærer en redningsvest.
 • Om der er en mobiltelefon tilgængelig på vandet.
 • At læse reglementet for vinterroning igen, hvis du er i tvivl om hvad du må.


Registrering som vinterroer i Bagsværd Roklub 2022/2023

For at registrere som vinterroer i Bagsværd roklub skal du have læst ovenstående roreglement, samt regler om sikker færdsel på Bagsværd Sø.

Du skal underskrive på følgende dokument for at blive vinterroer, hvor du bekræfter at du har læst og forstået reglerne, og accepterer at dyrke vinterroning i overensstemmelse med reglerne

Registrering som vinterroer i Bagsværd Roklub.docx


  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os