Arbejdsopgaver 

Herunder ses de opgaver klubben ønsker lavet i fremtiden. Listen er sorteret med nyeste opgaver øverst


Hejsesystem Pelikanen Talje system i loftet bådhal 2 til vinter opbevaringen af Pelikanen.

Stor trailer Træbunden skal skiftes

  Torben Eriksen maj24 Adgangsvej trappe Med busk ryder fra skuret fjernes græs og ukrudt langs trappen ned til klubben

Vejstation Vejrstation indkøbes og opsættes på langt rør for enden af motorbådsbroen

Lys herrer sauna: Led bånd udskiftes til varmebestandige, varm hvid farve, evt. ny tænd/sluk måde.

El arbejde ergometerrum: Ledninger og dåser fastgøres.

Loftslys bådhaller: Alle gamle nedhængte armaturer skiftes til Led monteret direkte på bjælkerne, Led armaturer er på lager.

Skillerum fjernes: Skillerummet til det gamle ergometer rum i hal 4 fjernes, også limtræs bjælken.

Loftslys pejsestue: De 4 nye led bånd sømmes fast til bjælkerne, de gamle skinner til spots tages ned.

Dame omklædning: Vandrør til de 2 sydligste brusere renses for bedre gennemløb.

Ventilation ergometerrum: Til og afgangsrør til ventilation færdiggøres, styring programmeres.

Ergometre: Serienummer på alle romaskiner, ski-maskiner og cykler noteres i anlægskartoteket.

Benzinrum: Ophæng til benzinslange indkøbes og monteres.

Ergometerrum: Revnede spejle skiftes, opsættes med afstand så de ikke revner igen.

Dame sauna: PLC programmeres så temperaturen bliver lavere end de nuværende ca. 100 grader.

Tag: Bestille udskiftning af 3 utætte tagbrønde.

  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os