Ordensreglement for Bagsværd Roklub

 1. Orden, rengøring og mindre vedligeholdelse i omklædnings- og badelokaler, toiletter, opholdsstue, mødelokaler og gangarealer samt forpladsen og terrassen forestås af klubchefen, der til enhver tid kan forlange medlemmernes hjælp hertil 
 2. Orden, rengøring og mindre vedligeholdelsesarbejde af bådehal, bådestativer og vogne, både, årer, træningslokaler, motorbåde og varetages af materialegruppen, der til enhver tid kan forlange medlemmernes hjælp hertil 
 3. Medlemmernes overholdelse af ro-reglementet varetages af sportschefen og trænerne 
 4. Klubbens materiel skal benyttes efter ro-reglementet 
 5. Klubbens inventar og lokaler må benyttes efter dets formål og skal i øvrigt behandles med omhu. Benyttet inventar skal bringes på plads efter  benyttelsen 
  1. indendørsfaciliteter må ikke benyttes med udendørs sko
  2. ergometrene skal efter brug sprittes af på håndtag, sæde og skinne
  3. vægtudstyret skal efter brug skilles ad og lægges på plads i opbevaringsstativerne
 6. Nøglebrik til klubhuset kan købes af medlemmer. Medlemmer kan – efter bestyrelsens beslutning - få adgang til de lokaler, der er nødvendige for dem. Adgang til lokaler i klubhuset gives ved opdatering af nøglebrikken. Nøglebrikken må ikke overdrages eller udlånes. 
 7. Den, der forlader huset eller lokaler som sidste person, skal sikre sig, at døre, vinduer og porte er lukkede 
 8. Mad og drikke indtages i opholdsstuen, hvor det henstilles ikke at opholde sig i svedigt træningstøj 
 9. Klubben er røgfri 
 10. Glasflasker og glas må ikke medtages i omklædningsrum, baderum, sauna, bådehal og træningslokaler. 
 11. Baderum og sauna må ikke benyttes iført træningstøj. Adgang til sauna må først ske efter bad og afvaskning. 
 12. Træningstøj må ikke efterlades i omklædnings- og saunarum for tørring eller opbevaring. 
 13. Støjende adfærd skal undgås, og højttalere benyttes med størst mulig hensyn til øvrige tilstedeværende og naboer.
 14. Ejendele må ikke efterlades i klubhuset uden bestyrelsens kendskab. Alle efterladte ejendele (inkl. både, årer, cykler, tøj m.m.) kan efter 1 uge indgå i klubbens daglige drift (inkl. salg og bortskaffelse) uden yderligere advisering.
 15. Offentlige regler gælder for området omkring klubhuset. 
  Biler henvises til P-pladsen ved Arveprins Knuds Vej
  Cykler skal stilles i/ved cykelstativerne og ikke i indgangspartiet.
  Knallerter må trækkes ad stien og stilles ved cykelstativerne.

 

Overtrædelse af disse ordensregler kan medføre karantæne eller udelukkelse af klubben 

Nærværende ordensreglement er vedtaget marts 1975 og senest ændret marts 2016.


Bagsværd Roklub 

Bestyrelsen 

Marts 2016

  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os