Regler for pakning af bådtrailer

• En ansvarlig for pakningen udpeges, tidspunkt for pakning offentliggøres og en plan for hvordan traileren skal pakkes bliver lavet.

• Alle både skal så vidt det er muligt været rigget af før tidspunktet for pakning, (som minimum 8+ og 4X/-)

• Årer og rigge samles på græsplænen og krydses af på sedlen over hvilke både der skal med.

• Hvert bådhold stiller med minimum 50% af mandskabet både til pakning og tømning af traileren.

• Hvis dette ikke sker, bliver båden ikke pakket på traileren og man må selv finde alternativ transport. (der kan i visse tilfælde gives dispensation, hvis der er en god begrundelse. Det aftales med den ansvarlige for pakningen på forhånd.)

• Der er træningsforbud indtil traileren er pakket eller tømt.

• Pakningen af traileren er først færdig når alle både er bundet, alle årer, rigge, bukke og evt. regattagrej er pakket.

• Der skal være en god omgangstone under bådpakningen.

• Er der ændringsforslag til pakningen af traileren aftales det med den ansvarlige.


  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os