Kære alle,
Ændringer til "Lov for Bagsværd Roklub" har været rundsendt i forskellige udgaver til kommentarer til bestyrelsen, og jeg har desværre fået udsendt en forkert udgave, så derfor er nedenstående den der skal stemmes om til generalforsamlingen. Beklager!
Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Regitze Rønstrup  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os