Kære alle,


Rigtig godt nytår.

Der er OL i år, og forhåbentlig får vi flere roere med. Kvalifikation dertil finder sted til foråret.

Julebestyrelsesmøde

Mellem jul og nytår mødtes dele af bestyrelsen (resten var forhindret), Carsten Hassing og Steen Christensen hos Peter Skafte med det primære formål at få en snak om at få flere unge til klubben, og hvordan gør vi det? Skole OL (d. 13.3.) burde være en oplagt mulighed for at rekruttere nogen, idet de har alderen og der forventes at deltage 7-800 elever. Der må være nogen potentielle i mellem. Hvis der er nogen, der har gode idéer til hvordan vi kan få nogle af de elever til at blive roere, må I meget gerne tage fat i Steen. Jo flere idéer jo bedre. Vi har sat et mål om 75 nye medlemmer i alt i år – vi blev 23 færre sidste år.

Vi kan og skal også arbejde med andet – men prioriteringen bør lige nu være flere unge roere i klubben.

DM i Gladsaxehallen på lørdag

Der er DM i ergometer på lørdag fra kl. 9-19, og hertil søges der frivillige, der kan komme og hjælpe. Der søges især hjælpere fra kl. 12. Har du 1, 2 eller flere timer du kan hjælpe til i, vil vi meget gerne høre fra dig – skriv til denne mailadresse: dm@roklub.dk  og skriv evt. i hvilket tidsrum du kan hjælpe til i. Man behøver ikke at skrive, men rart at vide hvor mange der på forhånd kommer.

Til slide i sidste måned var der en, der sad i indvejningen, som var rigtig god (vistnok en forælder). Hvis du har tid, vil vi meget gerne høre fra dig.

Brandsikring og hvad deraf fulgte

Året der er gået havde mange udfordringer – en af dem var brandsikringsprojektet – det trak tænder ud især på de, der var med til at flytte både og materiel rundt adskillige gange. Det var desværre svært at få flere til at hjælpe til (det vender jeg tilbage til). Årsagen til vi måtte bruge frivillige ressourcer til det var, at tilbuddet på projektet var en del dyrere end kommunen havde forventet, og derfor spurgte de om vi kunne hjælpe til.

Generalforsamling

D. 4.3. er der generalforsamling, og der søges en ny sportschef og en ny klubchef, så hvis du har lyst til at bestride en af de 2 bestyrelsesposter, må du meget gerne kontakte bestyrelsen snarest mulig. 

Der vil antagelig komme forslag til ændringer i vores ”Lov”, men det bliver selvfølgelig sendt ud sammen med indkaldelsen.

Nye kontonumre

Peter Skafte har ryddet op i alle vores kontonumre, og der er derfor kommet nye numre, så hvis du laver et event skal du huske at sætte det rigtige kontonr. på. Det gælder desværre også de events, der ikke kræver betaling. Hvis du ikke finder et nummer, der passer på dit event, skal du kontakte Peter. Hvis du har udlæg, skal du scanne det ind på printeren på kontoret. Billeder fylder desværre for meget.

Website

Vi forsøger hurtigst muligt at få færdiggjort hjemmesiden i Klubmodul, som har disse 2 adresser: www.roklub.dk eller www.bagsvaerd.klub-modul.dk . Når alt er overført dertil vil den gamle hjemmeside ikke være aktiv længere.

HUSK at events skal gøres inaktive, når de er afholdt. Den, der har oprettet eventet, skal gøre det inaktivt.

Budget

Det foreløbige budget for i år viser et større underskud, og derfor må bestyrelsen desværre tage sparekniven frem. Det kan nævnes, at der bl.a. vil blive kigget på bådindkøb og egenbetaling til regattaer. Vederlaget for rospinningsinstruktører mandage og torsdage er allerede sparet væk. Det kan oplyses at de både, der allerede er bestilt, er betalt.

Frivillighed

Som I nok ved drives klubben af frivillige kræfter. Der er nogen der lægger mange timer i klubben og andre stort set ingen. Det er rigtig ærgerligt, for det betyder at nogen slides op i det ”job” de har. Der er stort set ingen der melder sig til opgaver, når de lægges ud i Klubmodul, og derfor må vi rundt og prikke – det er tidskrævende. Vi vil gerne minde jer om, at i ”Klubbens Lov” §7 stk. c står der følgende: ”Efter bedste evne at være behjælpelig med alt forefaldende arbejde i klubben”. Det blev vendt på bestyrelsesmødet om vi skal indføre rengørings-/oprydningsdage igen.

Forstyr ikke unødigt

Vi får også en del skriftlige henvendelser med spørgsmål om det ene og det andet. I langt de fleste tilfælde finder I svaret på hjemmesiden, så vil I være søde at undersøge det før I skriver? Pft.

Førstehjælp

I sidste uge var der en, der fik en blodprop. Vedkommende sad i ergometer, da det skete, og heldigvis var der en del tilstede, der kunne yde førstehjælp. Hjertestarteren var i brug. Det var dog ikke nok til at få hjertet i gang, så der måtte hjertemassage til og her lykkedes det det at få hjertet i gang. Patienten har det efter omstændighederne godt. Vi ønsker rigtig god bedring.

Hvis uheldet er ude igen, det håber vi selvfølgelig ikke, så skal man altid gøre noget – man kan ikke gøre noget forkert, har jeg lært på et førstehjælpskursus. Det er værre at lade være med at gøre noget.

Nye medlemmer

Når man melder sig ind via Klubmodul skal man angive et betalingskort. Det er der desværre en del, der ikke får gjort, så kære trænere vil I være søde at se efter om de nye I får, også har meldt sig korrekt ind? Det er svært for os udenforstående at vide om vedkommende er medlem.

Helt aktuelt har vi en, der figurerer i Klubmodul uden at være medlem, men vedkommende har købt en trikot. Jeg har spurgt flere trænere om de ved hvem det er, men ingen kender ham. Han besvarer ikke mail, men det kunne være man skulle prøve telefonisk.

HUSK:

- At sidste frist for tilmelding til Mad- og vinaftenen er d. 18.1. Der skal flere til, hvis aftenen skal gennemføres. Husk at man kun kan tilmelde en ad gangen. Igen - man kan IKKE skrive i bemærkningerne at man har tilmeldt X. Man kan tilmelde flere gange. Husk at skrive i bemærkningerne hvad man gerne vil lave. Alle skal lave noget. 

- At der er kæntringsøvelser og svømmeprøver i Mørkhøj Svømmehal d. 24.2. fra kl. 14-17. Tilmelding i Klubmodul. Du kan fortsat aflægge svømmeprøve hver fredag fra kl. 16-18 i Bagsværd Svømmehal, og det er gratis. Rasmus siger der er plads til flere om fredagen, så det er bare om at komme. Såfremt man har behov for et svømmebevis til anden brug, kan det udstedes af Rasmus.

God januartræning.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Regitze Lindegaard Rønstrup
Bagsværd Roklub
http://www.roklub.dk
  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os