Kære alle,
Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 4.3.24 kl. 19 i klubbens lokaler.
Efter indkaldelsen følger forslag til lovændringer. Jeg håber det kan læses, da jeg har været nødt til at "klippe" det ud af dokumentet. Words formateringer "taler" desværre ikke samme sprog som Klubmoduls mail. Det blev hulter til bulter ved kopiering fra Word.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. februar 2024

BAGSVÆRD ROKLUB

 

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub       

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 4. marts 2024 kl. 19.00.   Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der er følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Bestyrelsens forslag til lovændringer (medsendt denne udsendelse)
 5. Indkomne forslag
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
 7. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer
 8. Valg af bestyrelse 
 1. valg af formand for 2 år – Mikael Espersen modtager genvalg
 2. valg af klubchef for 2 år – Peter Skafte modtager genvalg
 3. valg af kommunikationschef for 2 år – Regitze Rønstrup modtager genvalg
 4. valg af ny økonomichef for 1 år – Karsten Højgaard er udtrådt - bestyrelsen foreslår Philippe Jessen 
 5. valg af ny sportschef for 1 år – Jens Olav Dahlgaard ønsker at udtræde 
 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år
 • Emma Baad modtager genvalg

      9. Valg af 2 suppleanter – bestyrelsen foreslår Astrid Kofoed og Ida Gørtz 

      10. Valg af 2 revisorer – Tom Sparwath og Ian Baden modtager genvalg

      11, Valg af 1 revisorsuppleant – Veronika Karlsson modtager genvalg

      12. Valg af 2 medlemmer til præsidiet – Ole Lindskov og Morten Espersen modtager genvalg

      13. Orientering fra Idrætsudvalget, se årsrapport på hjemmesiden.

      14. Eventuelt

Beretning for 2023 vil blive lagt på hjemmesiden.

På bestyrelsens vegne

Stine Sørensen, sekretær

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lov for

Bagsværd Roklub

Stiftet den 4. juni 1943

Medlem af Dansk Forening for Rosport

under Danmarks Idræts-Forbund  

 

Denne lov, som er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. november 1971, og ændret ved generalforsamlinger den 22. november 1973, 27. november 1975, 25. november 1976, 21. januar 1988, 30. april 2001, 27. november 2002, 2. marts 2004, 12. marts 2007, 18. marts 2010, 24. marts 2014, og21. marts 2022 og xx marts 2024 sætter alle tidligere udgaver ud af kraft.

 

 

  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os