Kære alle,

Hermed indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

BAGSVÆRD ROKLUB. Skovalléen 38B, 2880 Bagsværd       D. 4. marts 2024

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling mandag den 18. marts 2024 kl. 19.
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted i klubbens lokaler.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2 Forslag til lovændringer forelægges til godkendelse.
3. Eventuelt.

Der henvises til vedlagte bilag med bemærkninger til ændringsforslaget til Lov for Bagsværd Roklub og til gældende lov, der ligger på hjemmesiden under Klubben.

Kan det ikke læses, henvises der til "Nyheder" på hjemmesiden.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Regitze Rønstrup  Bagsværd Roklub - Skovalléen 38B - 2880 Bagsværd - Kontakt os